Structuur Stichting

De Stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en een Stichtingsraad.

Doel
De Stichting wil bijdragen aan de kwaliteit en leefbaarheid van het dorp Oene. Daartoe wil de tegemoet komen aan wensen van bewoners van Oene op cultureel, educatief en sociaal terrein: zorg, sport en spel.

Verantwoordelijkheid
De Stichting is verantwoordelijk voor programmering van het Kulturhus. Voor de verdere ontwikkeling van het Kulturhus zoekt de Stichting naar nieuwe huurders/participanten, en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het aansturen van verschillende commissies, de communicatie en PR van het Kulturhus.

Belangenbehartiging
De Stichting verzorgt de gezamenlijke belangenbehartiging jegens de eigenaar van het Kulturhus. Het Kulturhus blijft eigendom van Triada, het beheer draagt Triada over aan de Stichting. Er vindt periodiek overleg plaats tussen het Stichtingsbestuur en Triada.

Stichtingsraad
Elk van de participanten heeft een afgevaardigde in de Stichtingsraad. Ook een afgevaardigde van de vereniging Oener Belang neemt plaats in de Stichtingsraad.

De Stichtingsraad komt minimaal twee maal per jaar bijeen. De Stichtingsraad houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting.