Ontruimingsplan sportzaal/algemene ruimten
Leidinggevende: Gebruiker[s] van dat moment
BHV-er(s): Gebruiker[s] van dat moment
Hulpleid[st]er: Gebruiker[s] van dat moment
Als de brand (of andere calamiteit) wordt ontdekt
 Brand/calamiteit melden bij de BHV-er indien aanwezig;
 Indien geen BHV-er aanwezig melden aan Hulpleid[st]er;
 Is geen van hen aanwezig neem dan zelf de verantwoording.
Verzamelplaats bij ontruiming
De verzamelplaats is afhankelijk van de windrichting, het voetbalveld naast de
school of een door het hoofd bedrijfshulp aangegeven locatie.
Hoe te handelen bij ontruimingsalarm
 U wordt gewaarschuwd door het ontruimingssignaal (slow-whoop);
 Sluit ramen en deuren indien mogelijk;
 Neem de leden mee naar de verzamelplaats, u bent verantwoordelijk voor
hen (vergeet de namenlijst niet);
 Blijf bij rook ontwikkeling laag bij de grond;
 Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang;
 Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats;
 Bel 112 of laat bellen, meld de brand/calamiteit.
Taak bedrijfshulpverlener bij een brand melding/ calamiteit

 Ontruimt na het ontruimingssignaal zijn of haar speelzaal via de voor dit
gedeelte beschikbare uitgangen;
 Draagt , na beëindigen ontruimingstaak, de groep over aan een collega op
de verzamelplaats;
 Begeeft zich naar het gebouw en overlegt met andere gebruikers van het
gebouw en meldt zich bij het hoofd bedrijfshulpverlening (coördinator
bedrijfshulpverlener) voor nacontrole;
 Samen met een andere BHV-er de na controle [waar mogelijk met andere
gebruikers van het gebouw];
 Nacontrole: Sluit ramen en deuren en controleer op achterblijvers (denk
aan kasten, toiletten, nissen en dergelijke);
 Sluit zo mogelijk de cv-afsluiter de hoofd gaskraan en schakel de elektra uit
van de eigen ruimten en in overleg met andere gebruikers van de algemene
ruimten;
 Onderhoudt contact met het hoofd bedrijfshulpverlening (coördinator
bedrijfshulpverlener) indien aanwezig;
 Geeft de leiding van de werkzaamheden over aan de brandweer wanneer
deze ter plaatse is.