Geschiedenis

Vóór de MKZ-uitbraak in het jaar 2001 houdt Oener Belang een enquête onder de Oener bevolking. De belangrijkste uitkomsten: één, de wens om een soort dorpshuis in Oene te hebben, en twee, de gymzaal die midden in Oene staat werd ontzettend lelijk gevonden. Daar moest iets mee gebeuren. Door de MKZ sneeuwde dit een beetje onder. Het fenomeen Kulturhus won in die tijd aan bekendheid. Het gaat bij een Kulturhus om de leefbaarheid in kleine kernen, en van de elementen sport, educatie, cultuur, commercie, zorg en dienstverlening moeten er minstens 3 van toepassing zijn. Precies van toepassing op Oene. Vereniging Oener Belang pakt het in 2002 weer op.

10 Jaar vergaderen
Een lange periode van bijeenkomsten, lobby’en, bijwonen van fractievergaderingen, fractiebezoeken en commissievergaderingen volgt. Het doel: de politiek achter de plannen voor een Kulturhus in Oene krijgen, zodat er geïnvesteerd wordt. In september 2010 start dan eindelijk de bouw van een Kulturhus in Oene, waarin onder andere de openbare school, de gymzaal en de huisartsenpraktijk hun onderkomen gaan vinden.
Op 1 januari 2012 wordt het Kulturhus betrokken door de gebruikers.

Chronologisch

 • 5 september 2002 eerste bijeenkomst verenigingen, brief naar de gemeente
 • mei 2003 concept Kulturhus wordt bekender
 • juni 2003 gesprek Oener Belang met de huisartsen
 • eind 2003 Fons Van de Poel (architect) ondersteunt
 • 9 maart 2004 bijeenkomst aspirant-gebruikers
 • mei 2004 intentieverklaring
 • 9 juni 2004 eerste vergadering projectgroep Kulturhus Oene, ambtelijke ondersteuning gemeente Epe
 • 30 augustus 2004 op initiatief Oener Belang brengt Gedeputeerde Hans Esmeijer bezoek aan Oene
 • 2004 – 2005 diverse onderzoeken, overleg gemeente, lobby provincie, ISV-subsidie, kulturhussubsidie, raadsfracties op bezoek, commissievergaderingen, besluiten gemeenteraad, amendementen, etc. etc.
 • 11 oktober 2005 eerste gesprek directie Triada
 • februari 2006 openbare Basisschool De Bongerd bij het project betrokken
 • 10 april 2006 convenant ondertekend tussen Triada, de gemeente Epe en Oener Belang
 • september 2008 eerste vergadering van project/werkgroep onder voorzitterschap van Triada