Gedragsregels

Hieronder een verkorte versie van de geldende gedragsregels

 • Geen hinder of overlast veroorzaken jegens andere bezoekers
 • Alcohol is uitsluitend toegestaan van 20.00 – 23.00 uur.
  Er wordt geen alcohol geschonken aan kinderen onder de 18 jaar
 • Er mag alleen alcohol geschonken worden door mensen met een erkend certificaat Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)
 • Het nuttigen van alcoholische dranken buiten de evenementen is in en rond het gebouw verboden en kan aanleiding zijn voor melding aan de politie
 • Roken is in het hele gebouw verboden
 • Het nuttigen van eigen meegebrachte dranken is niet toegestaan
 • Bezoekers moeten de ruimten schoon en opgeruimd achterlaten. Kosten voor extra schoonmaak worden op de bezoeker verhaald
 • Bezoekers moeten zich richten naar aanwijzingen van de aanwezige beheerder, medewerkers of beherende vrijwilligers
 • Er mogen geen voorwerpen in de ruimten worden aangebracht
 • Honden of andere huisdieren [behoudens hulphonden] zijn niet toegestaan in het gebouw of de directe openbare ruimte rondom het gebouw
 • Het is niet toegestaan om fietsen, bromfietsen, scooters of andere voertuigen op andere plaatsen te stallen of te parkeren dan op de daarvoor bestemde plaatsen
 • Bezoekers mogen geen overlast veroorzaken of de nachtrust van omwonenden verstoren

Algemeen

In het gebouw is gratis Wi-Fi beschikbaar
Het bestuur of beheer van het Kulturhus Oene kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing van, of schade aan goederen van bezoekers.
Schade toegebracht aan eigendommen worden verhaald op de veroorzaker.

Storingen

Spoedeisende storingen kunt u 24 uur per dag melden bij de reparatielijn van Triada via
0578 – 676600
Noteer storingen, schade en reparatieverzoeken altijd in het logboek [in de pantry aanwezig].
Meldingen worden zo spoedig mogelijk afgewerkt.
In het logboek staan voor specifieke storingen rechtstreekse meldnummers

Onraad

Neem bij onraad contact op met de politie 0900 – 8844 of bij spoedgevallen 112