Gebruikers

De Oener Huisartsenpraktijk
De Oener Huisartsenpraktijk is apotheekhoudend en heeft meerdere huisartsen.

Daltonschool ‘De Bongerd’
Openbare basisschool voor Daltononderwijs. Een kleine, persoonlijke school waar wordt gewerkt volgens het Daltonprincipe: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken zijn sleutelwoorden.

Peuterspeelzaal Kabouter Spillebeen
De peuterspeelzaal en peuteropvang is bedoeld voor kinderen van twee tot vier jaar. Kinderen hebben hier niet alleen veel plezier; het is ook goed voor hun ontwikkeling. De begeleiding gebeurt door één of twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, ondersteund door stagiaires en/of vrijwilligsters.

Bso Oene

De BSO in Oene vangt kinderen (vanaf 4 jaar) op van basisscholen de School met de Bijbel, en van De Bongerd. BSO Oene is tijdens schoolweken open op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot 18.00 uur.

Muziekvereniging Vriendschap
Muziekvereniging “Vriendschap” bestaat uit een fanfarecorps, een slagwerkgroep, een opleidingsorkest en natuurlijk leerlingen. De vereniging verleent muzikale medewerking aan allerlei festiviteiten in en om Oene.

Gymnastiekvereniging Gazelle
Gazelle biedt jong en oud sportieve ontspanning.

FysioPlusEpe locatie Oene
Fysiotherapie Epe-Oene (klik hier voor de website) biedt hulp bij een breed scala van problemen aan het bewegingsapparaat. De aanpak is persoonlijk en biedt u de therapie, begeleiding en nazorg die u nodig heeft.
Telefonisch bereikbaar in Epe: 0578-612862 en Oene: 0578-722822

Hart en Spel
di 19.00-21.00 uur
Wie problemen met zijn of haar hart heeft (gehad) of wil voorkomen, werkt graag aan z’n conditie. Bij Hart en Spel wordt met sport en spel de hart- en longfunctie getraind.

Prikpost Gelre Apeldoorn
woe 9.00-10.00 uur

Prikpost Deventer
vrij 10.00-11.00 uur

Zuuker sportvereniging
woe 20.00-21.30 uur
U kunt hier contact opnemen met de Zuuker Sportvereniging.
ZSV: “Fanatieke “oude jongelingen” van 18 tot 99 jaar werken aan het luie zweet en de lachspieren”
ZSV speelt volleybal, dames en heren gemengd. Geen geen vast team, geen wedstrijden. Wel een stukje gezelligheid, humor en gein. Veel van onze leden spelen mee met de TRIM-competitie in Epe in diverse bedrijfsteams en gebruiken deze woensdag als trainingsavond.

Netbal
woe 13.30-15.30 uur
Met netbal blijven ouderen actief en sportief.

SWO/E Bewegen voor ouderen
di 15.00-16.00 uur
Stijf worden kan altijd nog! Met een gezellig uurtje gym per week blijven ouderen soepel én in contact.

School met de Bijbel Oene
De School met de Bijbel Oene maakt gebruik van de sporthal voor de gymlessen.

Uitleenpunt Bibliotheek
Op maandag van 14.30 tot 15.30 uur en op dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is het uitleenpunt van de bibliotheek geopend voor alle leden van de Bibliotheek Noord Veluwe.

Buurtzorg Oene
Dagelijks aanwezig

Cultuur historisch museum Oene
Voor meer informatie klik hier